گزارش ذخیره

SINCE در مقابل FOR (تفاوت را درک کنید): تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٢٩ (١٠ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:42 Since vs. For
06:23 شما چی فکر میکنید؟

فرستادن