گزارش ذخیره

آیا تروی باستان واقعا وجود داشته است؟ - ایناو ضمیر دمبین


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٥/٠٩ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن