گزارش ذخیره

گفتار گزارشی: تغییر زمان فعل | گفتار مستقیم و غیر مستقیم به زبان انگلیسی


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٧/١٩ (٥ سال قبل)

فرستادن