گزارش ذخیره

USED TO / USE TO / BE USED TO / GET USED TO / WOULD - درس گرامر انگلیسی


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٣١ (١ سال قبل)

00:00 تست شنیداری انگلیسی!
02:00 استفاده کردم / استفاده نکردم
03:29 اشتباه رایج (معمولا)
04:40 Get Used to
06:53 Be Used to
08:26 Would

فرستادن