گزارش ذخیره

انگلیسی داغ ! عبارات تابستانی به زبان انگلیسی!


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/٠٤ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:23 آب و هوا
01:12 درجه حرارت
01:57 عرق
05:43 آفتاب سوختگی

فرستادن