گزارش ذخیره

f و v: آموزش پیشرفته تلفظ انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٧/٢٥ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:40 تمرین ارتعاشی
02:10 جمله چالشی
03:15 خبر خوب
03:40 جمله تمرینی
03:55 جمله نمونه
05:00 امتحان

فرستادن