گزارش ذخیره

روش های هوشمند برای استفاده از حال ساده و استمراری در آیلتس اسپیکینگ| راهنمای گرامر کیث


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٦/١٥ (٣ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
01:17 درک گرامر
03:13 پیراهن زوم من
04:20 حال ساده (ایالات)
07:30 حال ساده (روال)
08:36 حال ساده (عادات)
09:53 حال ساده (داستان)
10:57 فعلی ساده استمراری (حالت موقت)
16:51 حال ساده استمراری (عادات جدید)
18:39 حال ساده استمراری (عادات آزاردهنده)

فرستادن