گزارش ذخیره

اخبار و رسانه - واژگان سرعت | سری شماره 21 | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٢٨ (٢ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:35 اخبار و رسانه ها (با مارک کولک)
01:51 به تنهایی

فرستادن