گزارش ذخیره

انگلیسی در 6 دقیقه - "بدن انسان" مگا کلاس انگلیسی! 30 دقیقه واژگان جدید!


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٢٨ (٧ ماه قبل)

00:00 آیا رژیم های غذایی شخصی بهترین راه برای سالم بودن است؟
06:03 زنی که سلول هایش هرگز نمی میرند
12:08 شگفتی های مو
18:10 قدرت بوها
24:16 چقدر گرما از سرت از دست میدی؟

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
٧ ماه قبل
میوه - چالش واژگان
میوه - چالش واژگان
٨ ماه قبل