گزارش ذخیره

گران است! (قیمت ها) - اسامی غیرقابل شمارش | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٢٠ (٤ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:41 قیمت آن چند است؟ (در سوپرمارکت)
09:27 تمرین بیشتر

فرستادن