گزارش ذخیره

5 چیز شگفت انگیز درباره زندگی در استرالیا (به گفته یک بریتانیایی)


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/١٤ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:40 زمان سنجی
01:48 شوک فرهنگی
08:43 لهجه بریتانیایی
10:13 توانگ
13:02 زندگی در استرالیا

فرستادن