گزارش ذخیره

حروف بی صدا - قوانین را بیاموزید و تلفظ انگلیسی خود را بهبود بخشید!


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/١٢/١٧ (٥ سال قبل)

فرستادن