گزارش ذخیره

10 اشتباه رایج املایی و دستوری که توسط انگلیسی زبانان بومی انجام می شود | آیا می توانید آنها را اصلاح کنید؟


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/١٥ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:41 شماره 1 (املا)
01:17 شماره 2 (املا)
01:57 شماره 3 (املا)
02:32 شماره 4 (املا)
03:03 سایر اشتباهات املایی
03:22 شماره 5 (گرامر)
04:01 شماره 6 (گرامر)
05:00 شماره 7 (گرامر)
05:31 شماره 8 (گرامر)
06:17 شماره 9 (گرامر)
06:55 شماره 10 (گرامر)

فرستادن