گزارش ذخیره

4 گام برای درک آسان زبان انگلیسی | مهارت های شنیداری انگلیسی را بهبود بخشید


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/١٢/٢١ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:20 منابع خود را سفارش دهید
07:05 با ثبات تمرین کنید
09:10 تسلط بر گفتگو
14:02 انتظارات خود را مدیریت کنید

فرستادن