گزارش ذخیره

نفرت، اجتناب (توصیف ناپسند) | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٢٢ (٥ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:42 توصیف موارد ناپسند (نفرت و اجتناب)
05:00 شما چی فکر میکنید؟

فرستادن