گزارش ذخیره

تلفظ انگلیسی | صدای AY : Tie


کانال سنترال کانال سنترال
١٤,٣٠٠ دنبال کننده ١٣٩٢/١٢/٠٥ (٩ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:52 صدای AY
01:52 جفت کلمات
02:41 مقایسه

فرستادن