گزارش ذخیره

چگونه او وارد استانفورد شد و 2 میلیون دلار جمع آوری کرد!!


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٨/٠٩ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:20 چرا استنفورد را انتخاب کردید؟
01:29 امتحانات
02:57 اینترنت اشیا
03:39 چرا استانفورد
04:06 زمینه
05:03 چگونه او کسب و کار خود را شروع کرد
07:10 مشاوره

فرستادن