گزارش ذخیره

معنی کلمه "SURE" در انگلیسی چیست؟


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٣/٠١/٠٤ (٩ سال قبل)

فرستادن