گزارش ذخیره

آموزش یک به یک با معلم تام


کانال دریم انگلیش کانال دریم انگلیش
٥١٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٢٥ (٦ ماه قبل)

00:00 معرفی
01:06 گام یک
01:12 مرحله دو
01:22 مرحله سوم
01:42 مرحله چهارم
02:06 مرحله پنجم
02:45 بیشتر بدانید

فرستادن