گزارش ذخیره

به زبان انگلیسی بخوانید و گوش دهید | کفش آبی جدید گرن | سطح 6 | مبتدی | آکسفورد ریدینگ


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٢٧ (٩ ماه قبل)

00:00 داستان
04:37 سوالات مفهومی

فرستادن