گزارش ذخیره

ضمایر نسبی - Who, whom, where, whose | مسابقه گرامر


کانال انگلیسی رایگان کانال انگلیسی رایگان
٢٢٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٥/٢٦ (٢ سال قبل)

فرستادن