گزارش ذخیره

بهترین شروع کننده های مکالمه که در واقع موثر است


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/١٠ (٢ سال قبل)

00:00 چرا باید یک مکالمه کوتاه داشته باشید
02:05 آب و هوا
02:26 مشاهدات
03:21 شهر
04:20 بهترین راه برای تقویت زبان انگلیسی
05:33 کار کنید
06:17 سرگرمی
07:15 اخبار
07:59 مسافرت رفتن
08:20 یک صحبت کوتاه چقدر طول می کشد
08:36 سرگرمی ها، اوقات فراغت
08:47 غذا
09:30 داستانهای زندگی
09:45 خانواده
10:26 چگونه اسامی را فراموش نکنیم

فرستادن