گزارش ذخیره

چرا پرندگان در بهار تخم می گذارند؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠١/٢٠ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:44 سوال
02:59 بچه پرندگان
04:17 خلاصه

فرستادن