گزارش ذخیره

آینده استمراری و آینده کامل و آینده کامل استمراری - زمان های انگلیسی درس 9


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٠/١٢/٠٢ (١١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:11 فرمولاسیون
02:47 استفاده
03:40 جایگزین
05:17 آینده کامل
08:29 خط زمان برای فاصله
08:47 اشتباهات رایج

فرستادن