گزارش ذخیره

گروندها و مصدرها | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/٠٧ (٢ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:34 حروف و مصدرها
05:47 شما چی فکر میکنید؟

فرستادن