گزارش ذخیره

چرا حیوانات سمی خودشان را مسموم نمی کنند؟ - ربکا دی. تاروین


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٤/١٤ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن