گزارش ذخیره

انگلیسی تجاری: نحوه ارائه پیشنهاد هنگام مذاکره - آموزش زبان انگلیسی


کانال کانسیل بریتیش کانال کانسیل بریتیش
٥٧٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/١١ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:30 پیشنهاد
00:49 صادقانه
01:15 آروم باش
02:20 نتیجه

فرستادن