گزارش ذخیره

10 کاهش برای تلفظ طبیعی انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠١/١٥ (٣ سال قبل)

00:00 معرفی
00:42 کاهش چیست
01:14 I have your phone
02:20 He has our dog
03:02 I have his phone
05:10 Theyre there
06:44 Did didnt
10:10 I dont know
16:54 Going
20:05 Bonus reductions
21:28 Challenge sentence

فرستادن