گزارش ذخیره

چرا باید «خدای چیزهای کوچک» اثر آرونداتی روی را بخوانید؟ - لورا رایت


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٧/٠٢ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:56 سیستم کاست
01:46 قوانین عشق
02:34 انقلاب سبز

فرستادن