گزارش ذخیره

کوچکترین راه حل برای یکی از بزرگترین مشکلات ما - تیرنی و کریستین سردت - زبان انگلیسی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/١٦ (١٠ ماه قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن