گزارش ذخیره

5 عبارت متداول جهت در زبان انگلیسی: UPSIDE DOWN, INSIDE OUT


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٩/٢٦ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
08:50 کلمات جایزه
11:05 امتحان

فرستادن