گزارش ذخیره

واژگان انگلیسی: یادگیری بیش از 250 لغت مهم انگلیسی (همراه با تصاویر)


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/١٠ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
03:26 احساسات
09:58 صفات
17:53 تاثیرات
21:50 رنگ ها
28:02 بافت ها
33:59 سن/زمان
37:47 آب و هوا
43:26 طعم و مزه
47:26 ظاهر

فرستادن