گزارش ذخیره

شیر دریایی دوست داشتنی (و کشنده) - کلر سیمئونه


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٣/٠٧ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن