گزارش ذخیره

واقعا چه اتفاقی برای کتابخانه اسکندریه افتاد؟ - الیزابت کاکس


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٥/٢٣ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن