گزارش ذخیره

صحبت کردن درباره خرید آنلاین - زبان انگلیسی گفتاری


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٧/٢٢ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:55 از کجا آنلاین لباس میخرید؟
06:01 مقایسه وب سایت ها
11:11 صحبت از یک تجربه خوب
15:29 صحبت از یک تجربه بد

فرستادن