گزارش ذخیره

10 مکالمه بسیار کوتاه (موضوعات روزانه شماره 26) | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٠٦ (٣ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:39 ده مکالمه بسیار کوتاه
03:40 نقش بازی (تمرین با مارک)

فرستادن