گزارش ذخیره

انگلیسی در 6 دقیقه - "تغییر آب و هوا" کلاس بزرگ انگلیسی! سی دقیقه واژگان جدید!


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/١٠ (١١ ماه قبل)

00:00 آیا سیاره سریعتر گرم می شود؟
06:05 فناوری هوشمند و تغییرات آب و هوایی
12:10 ذوب شدن ورقه یخ - آیا خیلی دیر شده است؟
18:12 آمریکا و چین در برابر تغییرات آب و هوایی
24:17 دور نگه داشتن خودروها از مراکز شهر

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
٥ ماه قبل