گزارش ذخیره

چند نکته برای کمک به مبارزه با میکروب ها چیست؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٢/١٩ (٣ سال قبل)

01:13 دست هایتان را بشویید
02:14 وقتی مردم دست های خود را می شویند
03:19 ناخن جویدن
04:14 آزمایش کنید

فرستادن