گزارش ذخیره

آموزش تلفظ انگلیسی | لهجه خود را بهبود بخشید و واضح صحبت کنید


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٣/١٠ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:44 الفبای آوایی بین المللی
03:32 حروف صدادار
04:28 دیفتونگ ها
05:19 صامت ها
06:09 بی صدا
06:31 صدادار
07:09 کاربرگ رایگان خود را دریافت کنید

فرستادن