گزارش ذخیره

تمرین صحبت کردن با من: صحبت های کوتاه به زبان انگلیسی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/٠٥ (١ سال قبل)

00:00 بخش اساسی فرهنگ آمریکایی
00:40 آب و هوا
02:15 مسافرت کردن
03:37 موسیقی
05:35 بیسبال
07:26 کنفرانس
08:56 تعارف
10:12 با دوره ما تلفظ خود را بهبود بخشید

فرستادن