گزارش ذخیره

نحوه شبکه سازی | یافتن شغل در ایالات متحده توسط شبکه | چگونه شغل پیدا کنیم | نکات شبکه


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠١/٢٠ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:56 کارشناسان
03:00 لینکدین
04:43 شبکه سازی
05:47 مصاحبه های اطلاعاتی
08:00 هر چند وقت یکبار کار می کند
10:33 اهمیت شبکه سازی
12:06 خلاصه
12:39 بعد چه می شود
13:52 کلمه

فرستادن