گزارش ذخیره

کوتزالکواتلوس: بزرگترین حیوانی که تا به حال پرواز کرده است | علم پرواز | دانستنی کودکان


کانال علم برای کودکان کانال علم برای کودکان
٨٨٧,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٢٩ (٩ ماه قبل)

فرستادن