گزارش ذخیره

5 چیزی که باید هر روز تمرین کنید تا مهارت های مکالمه انگلیسی خود را بهبود ببخشید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/١٥ (٢ سال قبل)

00:00 چگونه مهارت های گفتاری خود را تقویت کنیم
01:11 یک برگه داشته باشید
02:29 با Siri/Alexa/Google Assistant چت کنید
03:02 السا
05:36 با خودت صحبت کن
06:23 از تکنیک تقلید استفاده کنید
07:29 شروع کنید به انگلیسی فکر کنید

فرستادن