گزارش ذخیره

چگونه برای مصاحبه شغلی آماده شویم - سوالات رایج مصاحبه - نکات مصاحبه شغلی


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٣/٢٦ (٤ سال قبل)

00:00 خلاصه مقدمه
01:57 چه چیزی تاثیر اول را خوب می کند
02:31 آنچه کارفرمایان می خواهند ببینند
04:53 در مورد خودتان به من بگویید
06:23 از طریق رزومه خود قدم بردارید
08:30 زمان سنجی
10:29 اخراج
12:07 فروتنی
13:40 چگونه در مورد دستاوردها صحبت کنیم
15:32 چگونه دستاوردها را چارچوب بندی کنیم
16:10 چگونه در مورد خود صحبت کنید
17:10 روند
20:07 داستان ها
20:45 وقتی جوابشو نمیدونی
23:41 پرسیدن سوالات درست
26:10 زبان بدن
28:33 پیگیری
30:41 کارفرمای بالقوه

فرستادن