گزارش ذخیره

از تکرار این 5 عبارت در مکالمه روزانه انگلیسی خودداری کنید - از این جایگزین ها استفاده کنید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٩/٢٧ (٢ سال قبل)

فرستادن