گزارش ذخیره

انگلیسی در 6 دقیقه - «رفتار انسانی 2» کلاس مگا انگلیسی! 30 دقیقه واژگان جدید!


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٠٩ (١ سال قبل)

00:00 برهنه در طبیعت
06:09 زبان بدن آنلاین
12:13 خواب آلود در کره جنوبی
18:16 چه چیزی در لیست "کارها" شما وجود دارد؟

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
١١ ماه قبل