گزارش ذخیره

صحبت در مورد غذا و آشپزی به زبان انگلیسی - درس گفتاری انگلیسی


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٣/٣١ (٣ سال قبل)

00:00 1. مقدمه
00:50 2. صحبت کردن در مورد غذاها
03:53 3. صحبت در مورد آشپزی

فرستادن