گزارش ذخیره

3 اشتباه رایج انگلیسی که مرتکب می شوید!


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٢٥ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:25 چگونه بگوییم/بنویسیم...؟
02:09 موافقم!
04:11 من خیلی دوست دارم...!

فرستادن