گزارش ذخیره

چگونه سلول های خود را برای مبارزه با سرطان بیوهک کنیم - گرگ فوت


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠١/٢٠ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
02:21 سیستم ایمنی بدن
03:33 چگونه با سرطان مقابله کنیم
04:06 هک زیستی
04:21 زیست شناسان مصنوعی
05:02 چگونه کار می کند

فرستادن