گزارش ذخیره

20 روش هوشمندانه و جالب برای پاسخ دادن به "What's up ؟"


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٢/٢٢ (٣ سال قبل)

00:10 مقدمه
02:08 چه خبر
05:27 نتیجه

فرستادن